ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก นางสาวชมพูนุท คงสัตย์ นักศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ 1 รุ่น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้ Web Blog

วิชา : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์สุจิตตรา  จันทร์ลอย

นางสาวชมพูนุท  คงสัตย์  <โจ้>
อายุ :  27  ปี  ที่อยู่ : 57/3 ถ.แม้นรำลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
Email : nu_chompu@hotmail.com , noochompu@gmail.com
การศึกษา :
-  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต  สาขา เอก  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์  โท  วารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-  ปัจจุบัน กำลังศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการทำงาน :
-  ปี 2548 - 2552  ดีเจ.  จัดรายการวิทยุ  คลื่น F.M. 90.25 MHz  Dragon Radio , F.M. 88.25 MHz City Radio
- ปี 2549 พนักงานธุรการ บริษััท นิวัฒน์มอเตอร์ (2003) จำกัด
- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น